Photo Album

Press Briefing 19/11/2023

19 November 2023

Related Articles

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ 77 ސިފައިންގެ މީހުން ގާއިމުވެ ތިބިކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The Maldives government discloses the presence of 77 Indian military personnel in the country
19 November 2023, Press Release