Photo Album

Vice President graces the event commemorating World Emergency Medicine Day

27 May 2024

Related Articles

"އިމަރޖެންސީ މެޑިސިން ޑޭ 2024" ގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
27 މޭ 2024, ޚަބަރު
Vice President attends event to commemorate "Emergency Medicine Day 2024"
27 May 2024, Press Release