2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅުއްވުން
2023 ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއަށް މި ދަންނަވާ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރައްވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
 #
2023 ވަނަ އަހަރު، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމަވައިފައިވާ އިތުރު ދުވަސްތައް
1    
25 ޖޫން 2023 (އާދީއްތަ)
2    
26 ޖޫން 2023 (ހޯމަ)
3    
28 ސެޕްޓެންބަރު 2023 (ބުރާސްފަތި)